Keramiske installationer

Keramiske installationer

Jeg skaber todelt – den ene del er for min egen skyld og den anden del handler om at berige og løfte – om oplevelser, samfund og tilstedeværelse i nuet.

Når jeg får muligheden for at skabe til et rum udenfor, så vokser projektet frem på en helt anden måde, end skulle det skabe dialog i en udstilling. Jeg søger med udendørsinstallationer, at forholde mig til, at værket skal leve videre i sameksistens med sine nye omgivelser – den rå natur, samt være til glæde og/eller gavn for offentligheden som bliver nødt til at forholde sig til installationen.

Min fremgangsmåde er fænomoligisk og det er i det hele taget en proces hvor jeg har mange antenner ude – det kræver at jeg opholder mig på stedet, og at jeg forsøger at sætte mig ind i det samfund, de mennesker og det liv der bevæger sig rundt på, og igennem, stedet.

Det er meget berigende (og ansvarsopkrævende) at skabe noget nyt ind i en hverdag – for det er netop en hverdag man bryder ind i, når man laver en offentlig installation.

Street Art & Crafts

6 værker i porcelæn nøje placeret udenfor ved Klodekær, Lille Madsegade 10 i Rønne. Ifm. Bornholm Craft Weeks 10. september til 23. oktober 2022 – læs evt. mere på ved at søge på Makers Island Bornholm.

Jeg har håndmodeleret værkerne i porcelæn og derefter dekoreret dem med runefortolkninger i forskellige farver som relaterer til sameksistens, natur, kærlighed og tillid. Det er på mange måder et åndeligt projekt som ved første møde forholder sig til den verden vi kan se. Projektet søger at give mennesket en ramme at observere i og naturlige vækster et åndehul det kan slippe fri i. Porcelænet er fomet, samt runerne påmalet, med en intention om at omkranse og støtte det som allerede blomstrer på gadeplan.

Jeg vil gerne tale lidt om åndeligheden, da jeg før har lavet projekter der berører emnet og det dermed er blevet spurgt ind til. Da jeg i projektet her har taget favntag ind i et felt som omhandler tro, mytologi, talismaner og besværgelser er jeg også bekendt med, at feltet er bredt. Åndelighed spænder fra det lette til det tunge. Jeg har med agt fundet en vej som forholder sig til den lette del af skalaen og skabt værker med blide intentioner der forholder sig til noget allerede iboværende hos både beskuer og emne.

Udstillingen tager afsæt i byens rum og begrebet ejerskab. Hvem ejer gaderne og hvordan skaber vi et fællesskab? Vi undersøger kunsthåndværkets genkendelige objekter i gadens egen ramme og via dem ser vi nærmere på fornemmelsen af ejerskab i det fælles rum.

Deltagere i udstillingen er tekstilkunstner Ann Charlotte Skogøy, keramiker Cathrine Hirsvang, keramiker Maria Mai Paulsen og street art kunstneren Blød Lykke / Soft Happiness. Udstillingen er kurateret af Klodekær ved DitteMarie Koudal.

Fortællingen om Havkjættan

I 2020 gemte jeg 100 små keramiske figurer ved Nexøs kyst på Bornholm. figurerne er min fortolkning af “Havkjættan” som er et frygtindgydende havvæsen i følge Bornholmske folkesagn. De ligger der endnu, og finder du een, er du velkommen til at tage den med dig.

Projektet om de ethundrende Havkjættare var ifm. mit afgangsprojekt på det kongelige akademi på Bornholm. Læs mere her (siden er under opbygning, link følger snarest).

Pathfinder

I 2018 stillede jeg en keramikstele op ved det kongelige akademi på Bornholm. For at komme hen til skolen kunne man benytte sig af en smutsti bagom markerne der flittigt benyttes af lokalsamfundet – der er ikke andet i omgivelserne der vidner om, at her ligger glas- og keramikskolen, en gammel og blivende kunstnerisk nerve – og det fortjener der at være. Den står der endnu og er grobunden for mine undersøgelser udi, at skabe i sameksistens med omgivelserne, og gøre plads til både værk og det eksisterende.